Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


start:guides:unlock

Návod na odomknutie bootloaderu

Upozornenia!!!

Následné procesy a úkony sposobia sformátovanie vášho zariadenia!!!
Uistite sa že máte všetky potrebné údaje a dáta zálohované!!!
Za prípadnú stratu neručíme!!!
Taktiež neručíme za prípadné poškodenie vášho zariadenia!!!


K čomu slúži odomknutie bootloaderu?

Odblokovanie bootloaderu je proces, vďaka ktorému získame možnosť zasahovať do systému zariadenia. Známe značky to prevažne nedovolujú, dialo sa tak len neoficiálne, čo nie je prípad Oneplus One (odomknutím sa netráca záruka na telefón). Bootloader musí byť odomknutý, aby sa dal urobiť root telefónu, prípadne pre nahratie custom ROM.

Predpoklady pre úspešný unlock bootloaderu

 • zariadenie Oneplus One
 • Windows XP, 7, 8 alebo 8.1
 • uspešne nainštalované ovládače pre fastboot režim Oneplus One v PC (adb, USB debugging)
 • datový kábel

Ak jedno z toho nemáš, tak máš smolu…

Postup

 1. Inštalácia ovládačov pre PC s OS Windows XP, 7, 8
 2. Uvedenie Oneplus One do fastboot módu a pripojenie kábla
 3. Odomknutie bootloaderu
 • Stiahnite si nasledovný balík, je to exe súbor tento nájstroj vytvoril Snoop05 z XDA Developers ADB driver balík - Snoop05 z XDA Developers
 • spustíme aplikáciu (sú potrebné práva administrátora - pravé tlačitko myšou na súbor a z ponuky vybrať „Run as administrator“)
 • stlačiť Y/Yes a Enter pre nainštalovanie ADB a fastboot
 • stlačiť Y/Yes a Enter pre nainštalovanie ADB system-wide
 • stlačiť Y/Yes a Enter pre nainštalovanie OPO driverov
 • pokračovať v inštalácii driverov
 • po pár sekundách by mal byť proces ukončený


V prípade problémov pri inštalácii ovládačov

Aktualizácia - HotFix z Microsoftu - pre windows 8.1 - ak sú nejaké problémy
Koushik Dutta universal-adb-driver - v prípade problémov s ovladačmi na Win 7/XP
Mne osobne (relic242) pomohol tento ovládač: Windows .exe - to isté ale exe - bez návodu

2. Uvedenie Oneplus One do fastboot módu (3 možnosti)


 • varianta 2 - pomocou dvojhmatu. Oneplus One vypneme. Spoločným podržaním tlačidiel Volume+ (pridávanie hlasitosti) a Power (tlačidlo vypínača) uvedieme Oneplus One do fastboot módu - po spustení Oneplus One sa na displeji objaví logo CM a nápis Fastboot mode
 • varianta 3 je pre geekov - Je potrebná aktivácia Ladenie systému Android (USB debugging) v menu {} Možnosti pre vývojárov{} na Oneplus One. Pripojte Oneplus One k počítaču pomocou USB kábla. V termináli/cmd na počítači zadáme nasledovný príkaz pre uvedenie Oneplus One do fastboot módu:
adb reboot bootloader

Fastboot mód:

3. Overenie funkčnosti fastbootu

Ak máme telefón vo fastboot móde prepojený s PC, tak na overenie funkčnosti v termináli/cmd na počítači zadáme nasledovný príkaz:

fastboot devices

V termináli/cmd by nám malo vypísať niečo v tomto zmysle (t.j. nejaké sériové číslo zariadenia)

Ak žiadne sériové číslo nie je vidieť a namiesto toho tam svieti „<waiting for device>“, poprípade úplne nič - to znamená, že fastboot nefunguje (na 99% je problém v ovládačoch v PC ak predpokladáme, že nemáme poškodený kábel, koncovky…).
Ak náhodou vypíše „no permissions fastboot“, je potrebné spustiť terminál/cmd (t.j. príkaz fastboot) pod právami administrátora/roota.

4. Odomknutie bootloaderu

Ak máme funkčný fastboot podľa bodu 3. návodu, tak môžeme pristúpiť k samotnému odomknutiu bootloaderu. V termináli/cmd na počítači zadáme nasledovný príkaz pre odomknutie bootloaderu:

fastboot oem unlock

V termináli/cmd sa nám zobrazí niečo v tomto zmysle:
Telefón sa reštartuje a urobí factory reset!!!
Hotovo.

Nejde urobiť fastboot oem unlock?

Existuje aj unlock bez factory resetu, ale ten použiť len v krajnom prípade (ak z nejakého dôvodu nefunguje klasický oem unlock)!!!
Funguje len pre konkrétne bootloadery u konkrétnej verzie CM11S (aboot partícia)!!!
V prípade vykonania tohto unlocku na nepodporovanom bootloaderi (aboot partície) môže dôjsť k jeho poškodeniu - t.j.: telefón nebude schopný naštartovať do bootloaderu (fastbootu), recovery či systému (na to neexistuje oprava)!!!
Taký telefón je potom vhodný len ako maketa do nejakého mobilshopu!!!
Odkaz na vlákno XDA Návrat